Parametry zakupowe alkomatów

08 Lut
2019

Urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu może uchronić kierowcę przed przykrymi następstwami kierowania pojazdem w stanie, który nie jest akceptowany przez prawo i społeczeństwo.

Jak wybrać alkomaty?

Oprócz rodzaju sensora ważne jest kilka dodatkowych parametrów. Wiadomo, że w alkomatach półprzewodnikowych potrzebna jest częsta kalibracja alkomatu. Szczególnie niezawodne są alkoholometry elektrochemiczne. Jest też trzeci rodzaj alkomatu. Tester trzeźwości spektrofotometryczny jest jednak nieosiągalny do codziennego użytku dla zainteresowanych z racji rozmiarów i ceny, a także przeznaczenia do testów laboratoryjnych i orzecznictwa sądowego.

1. Rozmiary czujnika

Wielkość sensora, w jaki są zaopatrzone alkomaty, ma wpływ na dokładność pomiaru. Im mniejszy czujnik, tym mniejsza ilość substancji wchodzi w reakcje i szybciej może dojść do sytuacji, gdy będzie potrzebna kalibracja alkomatu.

2. Tryb pracy

Alkoholomierze pracują w dwóch trybach:
− aktywnym − badany obiekt uczestniczy czynnie w pomiarze; musi ująć ustnik ustami i przez intensywny wydech trwający określony czas wprowadzić badany materiał do wnętrza aparatu.
− pasywnym − kontrolowany człowiek kieruje strumień wydychanego powietrza w kierunku komory pobierającej materiał do badania i musi utrzymać wydech przez określony czas, sygnalizowany zwykle poprzez urządzenie wysokim tonem dźwięku.
3. Sensor przepływu powietrza
Ważny element z tego względu, że informuje o zakończeniu badania. Do przeprowadzenia skutecznego pomiaru niezbędna jest dla każdej metody optymalna ilość powietrza. Czujnik przepływy mierzy ilość pobranego materiału i informuje o tym, czy jest wystarczająca.
4. Ilość pomiarów
Alkomaty w zależności od budowy i metody pomiarowej mają różną ilość dozwolonych odczytów. Po tym czasie konieczna jest kalibracja alkomatów. Najczęściej trzeba poddawać kalibracji urządzenia półprzewodnikowe z racji metody pomiarowej. Sensorem jest element półprzewodnikowy, którego opór elektryczny jest uzależniony od ilości zawartego w powietrzu alkoholu.
5. Rodzaj i budowa ustnika
Alkotest z ustnikiem zapewnia większą dokładność pomiaru. Wskazane jest posiadanie dodatkowych ustników, dla innych badanych.
6. Wyświetlacz
Jeśli wyświetlacz jest wyposażony jedynie w diody, które określają jedynie przybliżone zakresy odczytu, nie jest możliwe podanie wyniku w wymierny sposób. Prosty choćby wyświetlacz daje więcej możliwości.