W (i na) rękach lekarzy

W (i na) rękach lekarzy
17 Lip
2019

Wszystkie czynności życia codziennego i zawodowego wykonywane są rękami. To dlatego stanowią one główną drogę przenoszenia chorobotwórczych mikroorganizmów. Szczególnym przypadkiem zagrożenia są zawody medyczne, które na co dzień spotykają się z wieloma, niepożądanymi bakteriami, pochodzącymi od chorych. Dezynfekcja rąk to zatem czynność, wpisana w nawyk tego zawodu.

Świadomość własnych rąk

Patrząc z ekonomicznego punktu widzenia, dezynfekcja rąk jest najtańszym, najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem walki z zakażeniami w szpitalach. Dlaczego? Nieustanny kontakt z pacjentami niesie z sobą cykliczne pojawianie się dłoniach nowych drobnoustrojów, które w szybkim tempie mogą trafić do organizmu, kolejnego osłabionego pacjenta. Unieszkodliwienie przebywających na rękach bakterii ogranicza skuteczne działanie preparatu dezynfekcyjnego.

Świadomość personelu jest bardzo ważna. W ich rękach (oraz dosłownie na ich rękach) leży odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo chorych, którzy ufają im kompetencjom. Dlatego właśnie kształcenie i uświadamianie kadry medycznej w zakresie utrzymywania czystości jest bardzo istotną rolą.

Mały krok o wielkim znaczeniu

Szybka dezynfekcja rąk może zatrzymać długi proces choroby, osoby zagrożonej zarażeniem. Właśnie dlatego we wszystkich placówkach medycznych powinny znajdować się dozowniki do sprawnego czyszczenia dłoni po każdym kontakcie z pacjentem i przedmiotami użytku medycznego.

Samo zawieszenie jednak dozowników, nie załatwia problemu. Ważny jest nawyk, a tutaj konieczna jest i świadomość. Każda osoba personelu medycznego powinna znać procedurę i stosować się do niej wiedząc, że drobnoustroje utrzymują się na ciele od 6 minut do kilkunastu godzin, a nie zwalczone, mogą w tym czasie swobodnie przemieszczać się dalej.

Regulaminowe czynności

Mając wiedzę z zakresu zagrożenia wynikającego z braku zachowania ostrożności przez niemycie rąk, WHO opublikowało krótką, ale treściwą instrukcję o tym, kiedy pracownicy medyczni muszą pamiętać o dezynfekcji, a są to przypadki:

1. Przed kontaktem z pacjentem
2. Przed czystą/aseptyczną procedurą
3. Po ekspozycji na płyny ustrojowe
4. Po kontakcie z pacjentem
5. Po kontakcie z otoczeniem pacjenta.

Obrazowo mówiąc, to aby choroby nie weszły w krew pacjenta, w krew musi wejść nawyk odpowiedniej pielęgnacji dezynfekcyjnej personelu szpitala. Jest to często lekceważony, a jednak bardzo istotny element tego zawodu, który ma za zadanie opiekę i ratowanie ludzkiego życia przecież.